Menu

Interview – Edwin Vlek

Edwin Vlek – Sectorbestuurder FNV Horeca

Je bent Sectorbestuurder van FNV Horeca en maakt vanuit je rol de impact van de covid -19 crisis nauw mee. Hoe zijn de afgelopen maanden voor jou geweest?

Het lijkt nog steeds een film die realiteit is geworden. Het was de afgelopen maanden een bijzondere, hectische en drukke tijd. Zondagmiddag 15 maart was ik nog bezig met een persbericht om steun te betuigen aan ondernemers en medewerkers in de horeca, en de overheid op te roepen met steunmaatrege­len te komen. Een paar uur later sloot de regering alle drink- en eetgelegenheden.
In februari waren er natuurlijk al signalen dat er minder toeloop van gasten was en hotels minder bezetting hadden. Vandaar dat we de overheid half maart wilden oproepen om de sector te steunen. En toen ging alles dicht.
Gelukkig kwam de regering snel met de NOW-regeling 1.0. Maar deze was te algemeen en niet toegespitst op de horeca. We merkten dat veel medewerkers tussen wal en schip raakten, omdat gekeken werd naar de omzet van januari. Iedereen die onze sectoren kent, weet dat in januari de laagste omzet wordt gedraaid. We benaderden actief de politiek, de regering. We vroegen met name aandacht voor mede­werkers met tijdelijke en flexibele contracten, en ook voor zzp’ers. We hebben erop aangedrongen dat ook medewerkers met bijvoorbeeld nul-urencontracten en flexibele arbeidskrachten in dienst konden blijven en betaald konden worden uit de NOW-regeling.

Voor de langere termijn probeer ik positief te blijven, er zul­len veel zaken failliet gaan en er is nog steeds geen goed toekomstperspectief, hoe pijnlijk dat ook is. Gelukkig zit het in het DNA van horecamensen om veel te kunnen, dus we moeten stimuleren, bijvoorbeeld door scholing en loopbaanbegeleiding, dat er in andere sectoren moge­lijkheden worden gecreëerd waar gastvrijheid ook belangrijk is.

FNV Horeca heeft – en zet zich erg actief in om de belangen van de horecamedewerkers zo goed mogelijk te behartigen. Waar kijk jij met trots op terug?

Vorig jaar hebben we ons succesvol ingezet met alle sociale partners in onze branche om te komen tot een cao waar iedereen achter kon staan. Een cao op weg naar beter. Maar ik ben ook trots op de inzet van horecamedewerkers die keihard werken in onze prachtige branche en onze leden die zich dagelijks inzetten voor betere arbeidsvoorwaarden.

De afgelopen Coronaperiode hebben we dagelijks een grote hoeveelheid aan vragen ontvangen. We hebben ruim 10.000 medewerkers geholpen met vragen en verzoeken om hulp. Met een groot team hebben we deze weten te beantwoorden, die saamhorigheid in onze organisatie vind ik mooi om te zien. We blijven ons inzetten om onze achterban in deze bijzondere tijd te ondersteunen.

De overheid heeft een groot aantal maatregelen genomen om behoud van personeel zoveel mogelijk te waarborgen. Vind je dat er na 1 oktober nieuwe steunmaatregelen moeten komen?

Zonder steun gaat de sector het niet redden. Daarom zijn nieuwe maatregelen noodzakelijk. Willen we de sector toekomst geven, dan moet de steun gericht zijn om de werkgever de mogelijkheid te bieden om zijn bedrijf aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Denk aan het bij- of omscholen van het personeel.
Bijscholing zorgt ervoor dat medewerkers bijvoorbeeld breder inzetbaar worden en je meer rendement kan behalen. Omscholing is nodig als er minder werk is en medewerkers hierdoor kunnen doorstromen naar andere sectoren.

Wij vinden het daarnaast van groot belang dat werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk adequaat op actuele ontwikkelingen inspelen, anders zullen nog meer horecabedrijven omvallen en komen duizenden horecamedewerkers op straat te staan.

Werken in de horeca is en blijft een prachtige baan, maar helaas zijn er nu minder banen beschikbaar. Verwacht je een grote uitstroom van horecamedewerkers naar andere branches, of denk je dat meer mensen zich zullen bijscholen in het kader van het ‘NL Leert door’ programma, om zoveel mogelijk binnen de horeca werkzaam te kunnen blijven?

Onze sector is de mooiste die er is! Maar inderdaad, helaas is de uitstroom van medewerkers in deze Coronatijd hoger. Met name medewerkers met een flexcontract verliezen als eerste hun baan en kijken sneller naar vacatures in andere sectoren. En de vraag is of deze medewerkers ooit de sector nog inkomen. De arbeidsvoorwaarden zijn in andere sectoren beter, net als het carrièreperspectief.
Daarnaast verwacht ik wel dat veel medewerkers wel blijven, die ooit voor het vak hebben gekozen. Zij zullen zich nog bewuster zijn van de mogelijkheden tot bijscholing, het is daarom belangrijk dat werkgevers zich daarvoor blijven inzetten.

We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de sector sterk en toekomstgericht blijft en daar is goed gekwalificeerd personeel voor nodig. Zo hebben wij onlangs ons nieuwe platform Hospitality Academy ontwikkeld, waarbij de belangrijkste punten uit ‘NL Leert door’ in terugkomen. Een plek waar professionals in de hospitality zich op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder kunnen ontwikkelen: hospitalityacademy.nu.